Πάμπος Πούλλος

Μάρμαρα-Γρανίτες

Κατασκευάζονται όλων των τύπων Μνημεία 

σε χαμηλές τιμές

Χαράσσονται γράμματα επί τόπου 

Αναλαμβάνεται συντήρηση ταφών 

και άναμμα καντηλιών 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ 

Λακατάμια-Λευκωσία, Τηλ. 99 653 503