Τα penthimagegonota.com θα ήθελαν να ενημερώσουν πως η οποιαδήποτε ανάρτηση κηδείας αφορά άτομα κάτω των 40 ετών 

θα γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Μνημόσυνο

Στυλιανού Τριγγίδη

Μνημόσυνο

 

Τελείται την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 απο τον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στα Πέρα Ορεινής το τρίμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Στυλιανού Τριγγίδη απο Πέρα Ορεινής και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι  τεθλιμμένοι

Σύζυγος: Νίκη Τριγγίδου

Τέκνα:     Κώστας Τριγγίδης και Νάταλυ Πετρίδου

                 Άντρη Τριγγίδου και Χρίστος Ακκελίδης

Εγγόνια: Στέφανος, Σεμέλη, Ανδρέας και Νίκη

Αδέρφια και λοιποί συγγενείς

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΓΓΙΔΗΣ ΦΩΤΟ.JPG

10 Νοεμβρίου 2019

Αφήσετε ένα σχόλιο ή  εκφράστε τα συλλυπητήρια σας στην οικογένεια.

 Εὐχή εἰς κεκοιμημένους

Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός, ὁ τῇ σοφίᾳ Σου κατασκευάσας αὐτόν καί θέμενος ἐν αὐτῷ πνοήν ζωῆς, καί εἰσαγαγών εἰς τόν κόσμον τοῦτον πολιτεύεσθαι ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἁμαρτήσαντα δὲ αὐτόν, θανάτου ἐπαγαγών καί διαλύσας, καί ἀποστρέφων, τήν δέ ψυχήν εἰς ἑαυτόν προσκαλούμενος· Αὐτός ἀνάπαυσον τήν ψυχήν του δούλου Σου Στυλιανού Τριγγίδη ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου Κύριε, ἐν κόλποις Ἀβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ, μετά πάντων τῶν ἁγίων· καί εἴτι ἐπλημμέλησεν εἰς Σέ, ἐν πράξει ἤ λόγῳ ἤ κατά διάνοιαν, Αὐτός ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, παριδών αὐτοῦ τε καί ἡμῶν τά ἀνομήματα· ἡμῶν δέ τά τέλη τῆς ζωῆς ἀνώδυνα καί ἀκαταίσχυντα καταξίωσον, ὅτε θέλεις καί ὅτε βούλῃ, μόνον ἄνευ αἰσχύνης καί παραπτωμάτων.

Σύ γάρ εἶ ἡ ἀνάστασις τοῦ Σοῦ δούλου καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Funeral-flowers.jpg
 
https://www.facebook.com/penthimagegonota