Τα penthimagegonota.com θα ήθελαν να ενημερώσουν πως η οποιαδήποτε ανάρτηση κηδείας αφορά άτομα κάτω των 40 ετών 

θα γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Μνημόσυνο

 

Τελείται την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 απο τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην  Π. Λακατάμια το σαρανταήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού  Νίκου Γιάγκου απο Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και τέως κάτοικο Λακατάμιας  και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Ευχαριστήριο

 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρέστησαν στην κηδεία

του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα και Παππού  απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα κατάθεσαν στεφάνια και κράτησαν ζωντανή την μνήμη του, επισφραγίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη που έτρεφαν για τον άνθρωπό μας.

Οι  τεθλιμμένοι

Σύζυγος : Παγώνα Γιάγκου

Τέκνα:      Χρίστος Γιάγκου

                  Εύα και Χάρης Γεωργιάδης

Εγγονή, Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Μνημόσυνο και Ευχαριστήριο

Νίκου Γιάγκου

29 Σεπτεμβρίου 2019

Αφήσετε ένα σχόλιο ή  εκφράστε τα συλλυπητήρια σας στην οικογένεια.

 Εὐχή εἰς κεκοιμημένους

Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός, ὁ τῇ σοφίᾳ Σου κατασκευάσας αὐτόν καί θέμενος ἐν αὐτῷ πνοήν ζωῆς, καί εἰσαγαγών εἰς τόν κόσμον τοῦτον πολιτεύεσθαι ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἁμαρτήσαντα δὲ αὐτόν, θανάτου ἐπαγαγών καί διαλύσας, καί ἀποστρέφων, τήν δέ ψυχήν εἰς ἑαυτόν προσκαλούμενος· Αὐτός ἀνάπαυσον τήν ψυχήν του δούλου Σου Νίκου Γιάγκου ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου Κύριε, ἐν κόλποις Ἀβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ, μετά πάντων τῶν ἁγίων· καί εἴτι ἐπλημμέλησεν εἰς Σέ, ἐν πράξει ἤ λόγῳ ἤ κατά διάνοιαν, Αὐτός ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, παριδών αὐτοῦ τε καί ἡμῶν τά ἀνομήματα· ἡμῶν δέ τά τέλη τῆς ζωῆς ἀνώδυνα καί ἀκαταίσχυντα καταξίωσον, ὅτε θέλεις καί ὅτε βούλῃ, μόνον ἄνευ αἰσχύνης καί παραπτωμάτων.

Σύ γάρ εἶ ἡ ἀνάστασις τοῦ Σοῦ δούλου καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  • Facebook Social Icon

Visitors

Πένθιμα Γεγονότα

Τηλ. 99 696567

21 Αγίου Νικολάου, 2312 Λακατάμια

Email: penthimagegonota@gmail.com

www.facebook.com/penthimagegonota/

https://www.facebook.com/penthimagegonota