Τα penthimagegonota.com σας ενημερώσουν πως η οποιαδήποτε ανάρτηση κηδείας αφορά άτομα κάτω των 40 ετών 

θα γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Ευχαριστήριο

 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρέστησαν στην κηδεία

της πολυαγαπημένης μας θυγατέρας, αδελφής, εγγονής, αδελφότεχνης, ξάδελφης Ηλιάνας Ταλαδώρου  απο Στρόβολο,  απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα κατάθεσαν στεφάνια και κράτησαν ζωντανή την μνήμη της, επισφραγίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη που έτρεφαν για τον άνθρωπό μας.

Οι  τεθλιμμένοι

Γονείς:      Βλαδίμηρος και Νίκη Ταλιαδώρου

Αδέλφια:  Ησαΐας και Μαρία Ταλιαδώρου

Νονοί:       Αργύρης και Άννα Αργυρού

Παππούς: Ηλίας Γεωργίου

θείοι, θείες, εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς

 Ευχαριστήριο οικογένειας

Ηλιάνας Ταλιαδώρου

20200319_132905.jpg

Αφήσετε ένα σχόλιο ή  εκφράστε τα συλλυπητήρια σας στην οικογένεια.

 Εὐχή εἰς κεκοιμημένους

Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός, ὁ τῇ σοφίᾳ Σου κατασκευάσας αὐτόν καί θέμενος ἐν αὐτῷ πνοήν ζωῆς, καί εἰσαγαγών εἰς τόν κόσμον τοῦτον πολιτεύεσθαι ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἁμαρτήσαντα δὲ αὐτόν, θανάτου ἐπαγαγών καί διαλύσας, καί ἀποστρέφων, τήν δέ ψυχήν εἰς ἑαυτόν προσκαλούμενος· Αὐτός ἀνάπαυσον τήν ψυχήν της δούλης Σου Ηλιάνας Ταλιαδώρου ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου Κύριε, ἐν κόλποις Ἀβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ, μετά πάντων τῶν ἁγίων· καί εἴτι ἐπλημμέλησεν εἰς Σέ, ἐν πράξει ἤ λόγῳ ἤ κατά διάνοιαν, Αὐτός ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, παριδών αὐτοῦ τε καί ἡμῶν τά ἀνομήματα· ἡμῶν δέ τά τέλη τῆς ζωῆς ἀνώδυνα καί ἀκαταίσχυντα καταξίωσον, ὅτε θέλεις καί ὅτε βούλῃ, μόνον ἄνευ αἰσχύνης καί παραπτωμάτων.

Σύ γάρ εἶ ἡ ἀνάστασις τοῦ Σοῦ δούλου καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Funeral-flowers.jpg
 
https://www.facebook.com/penthimagegonota